آزمون های یک درس یک آزمون

آزمون های یک درس یک آزمون

آزمون های آنلاین و منطبق بر برنامه راهبردی

آزمون های یک درس یک آزمون

ثبت نام در ســامانه

سامانه آزمون های یک درس یک آزمون

برگزاری آزمون‌های آنلاین زیست شناسی و شیمی منطبق بر برنامه آزمون‌های قلم‌چی، سه شنبه های قبل از هر آزمون کانون، شما می توانید در آزمون آنلاین زیست شناسی شرکت کنید. برای شروع بر روی دکمه ثبت نام کلیک کنید.

ویژگی ها و خدمات سامانه یک درس یک آزمون

برنامه راهبردی

برنامه راهبردی

تقسیم‌بندی مطالب، طبقه‌بندی مباحث، بازیابی و مرور و ایجاد نظم در تعامل با درس‌ها

آزمون آنلاین

آزمون آنلاین

آزمون مطابق برنامه راهبردی، آزمون آنلاین از برخی دروس و بسیاری امکان دیگر

کارنامه آنلاین

کارنامه آنلاین

نتایج آزمون به صورت آنلاین، کارنامه درصدی، چند از ده ،کارنامه اشتباهات و بسیاری آیتم‌های دیگر

کارنامه مبحثی

کارنامه مبحثی

مشخص شدن وضعیت داوطلب در یک مبحث خاص پس از شرکت در چند آزمون

پاسخنامه تشریحی

پاسخنامه تشریحی

پاسخ سوالات آزمون به همراه درسنامه و توضیحات کامل به صورت تشریحی

اهداف سامانه یک درس یک آزمون

اهداف سامانه یک درس یک آزمون

+ برگزاری آزمون های آنلاین منطبق با برنامه راهبردی

+ مبحث شناسی دروس و نگاه به آینده

+ سنجش آموخته‌ها و توانایی‌های شما در درس‌های پایه تحت عنوان "نگاه به گذشته"

+ آشنایی با شیوه طراحی سوالات و دیدگاه طراحان کنکور

امکانات و ویژگی‌های یک درس یک آزمون

امکانات و ویژگی‌های یک درس یک آزمون

+ شرکت در آزمون آنلاین و دسترسی به آن در هر زمان و با هر وسیله‌ای

+ تولید جعبه ابزار کارنامه شامل کارنامه مبحثی، کارنامه درصدی، چند از ده، دهک، درست/غلط و کارنامه اشتباهات

+ پاسخ‌نامه‌ی تشریحی به همراه درسنامه و توضیحات کامل